اول: کسی خواهد که مقصود او حاصل شود.پیش از نماز صبح یک بار آیه الکرسی مغربی را بخواند و بعد از نماز صبح شش بار بخواند که در کل هفت بار خوانده باشد.و بعد حاجت بخواهد.

  دوم:اگر کسی روزی سه بار آیه الکرسی مغربی را بخواند رزق و روزی بر او فراخ گردد و دولت او زیاد شود.


  سوم:اگر خواهد کسی را از راه دور بیاورد بعد از نماز فریضه یک بار آیه الکرسی مغربی را به چهل و یک دانه فلفل سفید بخواند و بعد فل فل ها را بسوزاند و تا چهل روز این کار را مداومت کند.مطلوب هر نقطه دنیا که باشد بیاید و حاضر شود

چهارم:اگر کسی بر درخت میوه دار آیه الکرسی مغربی را ببندد میوه درخت زیاد شود.

پنجم:اگر کسی خواهد که هر چه بشنود و بخواند فراموش نکند آیه الکرسی مغربی را ۷ مرتبه با زعفران بر کف دست خود نویسدو بلیسد و فرو برد ,هر چه بشنود یاد گیرد.
هر بار که آیه الکرسی مغربی را در کف دست مینویسید همان بار کف دست را لیس بزنید و بخوریدو دوباره بنویسید.این عمل را هفت بار تکرار کنید.
 

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم تیر 1393ساعت 10:17  توسط شیخ  | 
آیة الکرسی برای رضایت و خوشنودی خداوند
پیامبر اکرم(ص) فرمود: وقتی که خداوند تعالی فاتحه الکتاب (سوره حمد) و آیة الکرسی را نازل کرد بر عرشش معلق نمود که هیچ چیزی بین اینها و خداوند حجاب نبود...، پس خداوند فرمود: به عزت و جلالم قسم اگر بنده ای از بندگان من این آیات را بعد از هر نمازی قرائت کند من او را در حظیرة القدس و آنچه که در آن است ساکنش می کنم. و در هر روز هفتاد بار او را نظر می کنم به نگاه خاصی.. و در هر روز هفتاد حاجت او را که کمترینش مغفرت و عفو من باشد برای او برآورده می کنم و در نزد تمام دشمنانش عزیز و نصرتش می دهم و هیچ چیزی مانع دخولش در بهشت نیست.
آیة الکرسی برای دیدن جای بهشت 
در کتاب خواص الایات ص19 آمده: در روایات آمده است: هرکسی بعد از هر نماز واجبی به خواندن آیة الکرسی مداومت داشته کند، از دنیا نخواهد رفت تا زمانی که جایگاه خود را در بهشت ببیند.

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم تیر 1393ساعت 18:26  توسط شیخ  | 
معنای دعا یعنی خواندن و طلب کردن و خداوند متعال نیاز انسان را می داند منتها او را مختار ساخته است خودش بخواهد و این خواستن چیزی نیست جز دعا و دراز کردن دست نیاز به سوی خالق بی نیاز. در این وبلاگ نظر نویسنده که خود سالهای زیادی صرف مطالعه کتب مذهبی نموده است این می باشد که دعاهای سند دار و معتبر را از منابع اصلی اخذ و در اختیار مراجعه کنندگان قرار دهد باشد گرهی بسته از کار خلق بازگردد انشاالله

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم تیر 1393ساعت 18:22  توسط شیخ  |